Make your own free website on Tripod.com

למי שלא יודע לשחק שחמט אז הכללים הם:

1) הלבן פותח תמיד וכל אחד בתורו עושה מהלך.

2) החיילים יכולים ללכת רק משבצת אחת למעלה (בהתחלה מותר שנים אבל אחר כך רק אחד) אסור להם לחזור אחורה רק קדימה, כשהם "אוכלים" כלי של היריב הם לא אוכלים ישר, אלא לאחת המשבצות באלכסון אסור לדלג מעל כלים אחרים.

 

 1 )) הרגלי הולך    2)) בהתחלה מותר שני משבצות 3)) הרגלי אוכל בצורה אלכסונית משבצת אחת

צעד כל מהלך               

                            

                                   

3) הרץ ממוקם בהתחלה במשבצת השלישית מימין ומשמל והוא הולך בצורה אלכסונית כמה משבצות שהוא רוצה, ומותר לו גם אחורה אבל אסור לו לדלג מעל כלים אחרים. הוא אוכל כשהוא "פוגע ,עולה" על כלי יריב.

4) הצריח נמצא במשבצת הראשונה משמול ומימין, והוא הלך בצורה ישרה ובקו ישר אחורה וקדימה אבל בלי לדלג על כלי אחר. הוא אוכל כשהוא עולה ופוגע בכלי יריב הצריח שווה 5 נקודות והוא נחשב לכלי חזק יותר מה הרץ והפרש (הוא יבוא בהמשך) והוא והמלך מסוגלים לתת מט (גם הוא יבוא בהמשך) 

             

5) הפרש הוא נמצא במשבצת השניה משמול ומימין וצורת התקדמותו מוזרה הוא מדלג מעל שני משבצות קדימה או אחורה או לצדדים ואז משם משבצת למעלה או למטה. חשוב מאד הוא מסוגל לדלג מעל הכלים האחרים. אך אינו יכול   לעלות על הכלים שלו.

                        

         

    

 

 

6) המלכה היא הכלי הממוקם על הצבע שלה  (מלכה לבנה על המשבצת הלבנה) וליד המלך. המלכה היא הכלי החזק ביותר על הלח היות והכלי הזה יכול ללכת קדימה, אחורה, לצדדים, ובאלכסון קדימה ואחורה. 

 

 

                       

7) המלך הוא כלי מיחד בגלל שאסור לו להיות מאוים לכן אסור במקרים מסוימים להזיז כלים מסוימים בגלל שאחרי המהלך המלך יהיה מאוים ויכלו לאכול אותו וזה לא חוקי. המלך זז לכל ה"ריבוע" שלו.

 

              

8) איך מנצחים המנצח הוא מי שעושה מט. ולפני המט, השח, השח זה איום על המלך עם  אחד הכלים היריבים כלי כמו למשל מלכה שמאימת לאכול את המלך הוא חייב או ללכת למשבצת ששם לא יהיה עליו איום או לחסום את האיום עם כלי של המלך (אך כאשר הפרש מאיים אי אפשר לחסום את האיום משום שהפרש מאיים מעל הכלים).אך כאשר המלך לא יכול לחסום את האיום ולא יכול ללכת למשבצת בטוחה המשחק נגמר המאיים ניצח.

                  

 

               

             9) חוקים נוספים א) אגב הילוכו: כאשר רגלי הולך שני משבצות בצורה חוקית ומהמקום שאליו הוא היגיע יש מימינו או משמאלו רגלי יריב אז ליריב מותר לאכול אותו ולהתמקם משבצת מתחתו.

1) אם הרגלי השחור יתקדם לפי החוק בציור אז לרגלי הלבן יהיה מותר רק באותו התור לאכול אותו במשבצת מתחתו למרות שאינו שם, אבל מותר ללבן לאכול אותו רק באותו התור בתורות שאחריו יהיה אסור.

ב) הצרחה: חוק זה הוא חוק מיוחד והוא עושה שני דברים טובים בו זמנית, הצרחה זה הזזת המלך והצריח למצב של הגנה על המלך. הצרחה עושה שני דברים טובים כמו שכתוב למעלה, 1) הוא מגן על המלך יותר. 2) הוא מוציא את הצריח לעמדת תקיפה יותר    טובה.                                                      

ההצרחה כאן אינה חוקית משום שהמלך יהיה מאוים ע"י הפרש בדרך להצרחה.

ג) מקרים שבהם אי אפשר לבצע הצרחה.

1) כאשר המלך מאוים ע"י כלי יריב אסור לבצע הצרחה. 2) כאשר המלך או הצריח זזו אי אפשר לבצע הצרחה. 3) כאשר ב"דרך" להצרחה המלך יהיה מאוים ע"י כלי יריב אי אפשר לבצע הצרחה. הצרחה אחר היא הצרחה גדולה לצד השני והיא מתבצעת ע"י הזזת המלך שני משבצות לצד השני והצריח לצידו.

אם בציור זה לא היה את הפרש היה מותר לבצע הצרחה ואם המלכה לא היתה שם היה מותר לבצע הצרחה גדולה. בתמונה שמרה את אפשרות ההליכה עם הרץ יש מצב של הצרחה גדולה.

 

 

מצב תיקו זה יכול להיות בשלושה אפשרויות אם שני הצדצדים מסכימים על תיקו או שלמלך היריב אין מקומות ללכת בצורה חוקית וכל כליו (אם יש) לא יכולים לזוז בצורה חוקית  אז זה תיקו (כמו בציור למטה) או שלשני הצדדים אין אפשרות לנצח גם אז זה תיקו.