Make your own free website on Tripod.com

            האור והנל מציגים:

       "אתר השחמט"

              הכי שווה בארץ 

כאן תוכלו גם ללמוד את החוקים (למי שלא יודע) וגם לשחק מול המחשב בכמה משחקים.